Actus Tragicus

Da J.S. Bach som tjuetoåring i 1707 søkte jobb som kantor i Blasiuskirken i Mühlhausen, skrev han i rask rekkefølge to av kantatene som blir presentert på denne konserten: “Christ lag in Todesbanden (BWV 4), en dramatisk utlegging av Luthers store salme som beskriver Jesu død og oppstandelse, og “Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit” (BWV 106), et verk for begravelse, også kjent som “Actus Tragicus”. I tillegg fremføres “Herr Jesu Christ wahr´ Mensch und Gott” (BWV 127), komponert i Leipzig til fastelavenssøndag i 1725. Her siterer Bach sin egen Matteuspasjon.

 

Paul Agnew er en internasjonalt anerkjent dirigent, og frem­ragende fortolker av barokk og pre-klassisk repertoar.

 

Barokkanerne

Barokkanerne (Norwegian Baroque Ensemble) er en fusjon av Norsk barokkorkester og Barokkanerne som begge ble grunnlagt på slutten av 1980-tallet som de aller første selvstendige profesjonelle barokkorkestrene på originalinstrumenter i Skandinavia. I over 30 år har de vært grunnpilarene i oppbyggingen av et norsk tidligmusikkmiljø med konsertserier i Oslo, turneer i inn- og utland, utallige festivalopptredener, og et kontinuerlig arbeid for kompetansehevingen innenfor tidligmusikk blant unge, studenter, amatører og profesjonelle.

 

Edvard Grieg kor

Det norske vokalensemblet Edvard Grieg kor er residensensemble ved Edvard Griegs hjem, Troldhaugen. Gjennom opptredener både i Norge og i utlandet, har koret oppnådd status som et ledende åttestemt a cappella ensemble, og en hel rekke verk og arrangementer er tilegnet dem, bl.a. av kjente komponister som Jonathan Rathbone og David Lang. Gjennom sitt utdanningsprogram for skoler og barnehager, og sitt innovative «Møt koret»-program for amatørsangere, er Edvard Grieg kor dedikert til oppmuntring av a cappella sang på høyeste nivå. Korets åtte sangere er dessuten mentorer for Edvard Grieg Ungdomskor (EGU), stiftet i 2013. Edvard Grieg Kors første solo-CD ble utgitt på Chandos forlag juni 2019.

Festival for kirkemusikk