OM OSS

AUTUNNALEN

Bergen kirkeautunnale – festival for kirkemusikk, arrangeres årlig over fem dager i slutten av september. I festivalen møtes tradisjonell og nyskapende kirkekunst, med varierte kulturuttrykk av høy kvalitet, for et publikum i alle aldre. Bergen kirkeautunnale forvalter og viderefører den kirkemusikalske arven, samtidig som den initierer og løfter frem innovative prosjekter og nye uttrykk i flere sjangre. Arrangert årlig siden 2012. Tilhører Bergen domkirke menighet.

Autunnalens arbeidsutvalg
Kjetil Almenning, Sigurd Melvær Øgaard, Eivind Berg, Karstein Askeland, Eirik Breivik Minde, Anne Merete Solbakken, Brigitta Schürmann, Yvonne Erdal, Beate Iren Lehrdal, Gunnar Wiik og Siv Mannsåker.

KONTAKT

Epost: post@autunnale.no

Post- og besøksadresse: Marken 34, 5017 Bergen

FAKTURA

Bergen Domkirke sokn foretrekker faktura tilsendt på EHF
Org.nr: 976994167

Merk faktura med «Bergen kirkeautunnale»

Om EHF ikke kan leveres ber vi om at faktura sendes i pdf-format
til mb.21845@xledger.net (besvares ikke).
(Faktura + eventuelle vedlegg i en og samme pdf)

Bergen Domkirke sokn
c/o Akasia
Postboks 4 Ytre Laksevåg
5848 Bergen

Henvendelser angående betaling av faktura kan sendes til bergendomkirke.menighet.bergen@kirken.no


Nyheter fra Autunnalen og Kirkemusikk i Bergen domkirke menighet får du ved å melde deg på her.

Festival for kirkemusikk