AVGARDE-SANGENE: MULIGE SANGER II

Kan kunstmusikk komponert i dag også være ment for «allsang»?

I samarbeid med konsertserien Avgarde inviterer vi publikum til å synge!

Søndag 27. september kl. 14.00

 

 

Sammen lærer vi oss «mulige sanger», helt nykomponerte til formålet av samtidige komponister. Gjennom Avgarde-sangene ønsker Avgarde å gå i møte med en vestlig musikktradisjon der man møtes og synger i lag. Prosjektet skal reise noen spørsmål ved modernismens ideal om kunsten for kunsten sin skyld.

Det hele akkompagneres av Sigbjørn Apeland på trøorgel!

Open call:
Komponister inviteres til å lage musikk til «Mulige sanger»: 27. september / 8. november.
Mer informasjon: www.avgarde.no

Festival for kirkemusikk