Beatus Vir – Matinèkonsert med Sankta Sunniva Kammerkor

Etter gudstjenesten i Johanneskirken presenterer Sankta Sunniva Kammerkor en liten konsert viet  salme 112: «Salig er den som frykter Herren og har glede i hans bud».
Denne teksten har inspirert mange komponister, blant andre Antonio Vivaldi og Claudio Monteverdi, som vi får høre musikk av på denne konserten.
Sankta Sunniva Kammerkor er Bergen Domkirke menighet sitt kor for unge sangere med interesse for klassisk kormusikk. Solistdelene blir sunget av sangere fra koret.

Sankta Sunniva Kammerkor
Sigurd Melvær Øgaard orgel

Johanneskirken
Søndag 23. oktober kl. 13.00
Varighet 30 min
Gratis inngang

21 bilde ssk

Festival for kirkemusikk