«Credo» – Plateslippkonsert – Bergen Domkor og Arnfinn Tobiassen

Platelansering: Credo – et komponistportrett av syttiårsjubilanten Trond H.F. Kverno!

Trond H.F. Kverno fyller 70 år. Anledningen fører til plateutgivelse. Bergen Domkor, dirigent Kjetil Almenning og organist Arnfinn Tobiassen med plateselskapet LAWO Classics med verker for kor og for orgel. Platen har tittel “Credo”.

Komponisten beskriver sin musikalske inspirasjon slik:
“Folkeviser og eventyr har i vår norske kultur en dyp forankring som kristne myter. Det onde blir overvunnet. Djevelen, trollet, blir tilintetgjort – som f. eks. av den store bukken Bruse – og skapningen befridd. Balladen har opptatt meg siden min far sang folkeviser for meg da jeg var liten – og deretter da jeg møtte Draumkvedet i gymnastiden. Og nettopp musikalske trekk fra Draumkvedets melodier har jeg arbeidet med gjennom det meste av det jeg har skrevet. Men også andre ballader har opptatt meg, især de som har elementer av den klassiske Orfeus-myten. Hovedvekten av mitt kompositoriske arbeid består av vokale verk, alle med en eller annen relevans til kirkens hellige liturgi, selv om etter hvert mange av dem sprenger grensen for hva man kan få til på kort tid med begrensede ressurser. I konsert vil de likevel peke henimot Den hellige messe.”

Program:

Johann Sebastian Bach – Allein Gott in der Höh sei Ehr, BWV 664
Claudio Monteverdi – Credo
Trond H.F. Kverno – Salve Regina
Trond H.F. Kverno – Triptychon II
Johann Sebastian Bach – Ich lasse dich nicht
Johann Sebastian Bach – Fantasi og fuge i g-moll, BWV 542
Einojuhani Rautavaara – Credo
Trond H.F. Kverno – Å kongjen han stod
Trond H.F. Kverno – Ave Maris Stella

Medvirkende:
Bergen Domkor
Kjetil Almenning, dirigent
Arnfinn Tobiassen, orgel

default_Vereide_kyrkje_3

Bergen domkirke
Onsdag 28. okt. kl.19.30
75 min uten pause
Dørene åpnes 30 min før konsertstart
Bill. 200 / 100
Billetter ved inngang eller på ticketco.no

Festival for kirkemusikk