Haydn og Gubaidulina


Haydns populære Paukemesse med solister, kor og orkester i kontrast til Gubaidulinas uttrykksfulle Sieben Worte for cello, bajan og strykere.

Missa in tempore belli (Messe i krigstid) for orkester, kor og fire solister er komponert i 1796, en urolig tid. Med sin utstrakte bruk av pauker kalles den også «Paukemessen», og er en av de mest populære av komponistens messer.

Sieben Worte fra 1982 for cello, bajan (akkordeon) og strykeorkester er komponert rundt Jesu siste syv ord på korset. Mange komponister før henne har skapt musikk med disse tradisjonelle tekstene, også Haydn.

Gubaidulina lar imidlertid verket være instrumentalt, uten ord, men med sterk symbolbruk (celloens strenger og bue representerer korset), sitater (melodisk materiale fra Schütz «Die Sieben Worte Jesu Christi am Kreuz»), med satstitlene som teksthenvisning.

Solistene Draugsvoll og Gimse har spilt verket sammen ved flere tidligere anledninger.

Festival for kirkemusikk