Currentes og Bach for barn

29. oktober, fine hendelser denne dagen

Currentes
Tonesettinger av Gloria og Credo av den italienske komponisten Antonio Zacara da Teramo og satser av komponister fra senmiddelalder, improvisasjoner og nykomponerte satser av Morten Eide Pedersen.

Konserten er produsert av Currentes i samarbeid med Bergen kirkeautunnale.

Currentes Ingvill Mjeldheim Holter sopran, Doron Schleifer kontratenor, Anna Danilevskaïa middelalderfidel, Hans Lub middelalderfidel, David Catalunya clavisimbalum, Jostein Gundersen blokkfløyter.


Kirken har hatt en sentral rolle i vestlig kunstmusikk. I senmiddelalderen og renessansen hadde nesten alle komponister kirken som arbeidsgiver i en periode av livet eller de ar munker og utøvde smusikk i kloster. Da som nå, ble messens ordinarie­ og proprieledd ofte satt til musikk. Vi har ingen fullstendige messer fra noen komponist før på 1400 ­tallet, med unntak av Guillaume de Machauts kjente Messe de Nostre Dame.  Men vi har mange enkelt­satser fra kjente og ukjente komponister. Av og til er to satser koblet sammen, som regel Credo og Gloria. Kyrie, Sanctus og Agnus Dei har vi færre utskrevne komposisjoner til. Det meste av musikken ble  ikke skrevet ned, men ble improvisert av musikerne.  At vi oftere finner musikk til Credo og Gloria, kan henge sammen med at disse har mer tekst.

Festival for kirkemusikk