Messaien – Les Corps Glorieux – Jonas Lundblad

  • 12.00 Lørdag-Jonas Lundblad-Bergen domkirke

Program orgelkonsert:
Olivier Messiaen (1908­1992) Les Corps Glorieux
Sept Visions brèves de la Vie des Ressuscitès (1939)
De forherligede kroppene. Syv korte versjoner av de oppståttes liv.
I. Subtilité des corps glorieux – De forherligede kroppenes finhet
II. Les Eaux de la Grâce – Nådens flod
III. L’Ange aux parfums – Engelen med røkelsen
IV. Combat de la mort et de la vie – Kampen mellom døden og livet
V. Force et agilité des corps glorieux – De forherligede kroppenes kraft og bevegelse VI. Joie et clarté des corps glorieux – De forherligede kroppenes glede og klarhet
VII. Le Mystère de la sainte Trinité ­ Den hellige Treenighetens mysterium

Fri entrè for ledsager, og barn til og med 15 år.
Domkirken-orgel_sal_HKS-foto_900

Jonas Lundblad er født i 1982, og arbeider som konsertorganist og forsker. Han studerte kirkemusikk og orgelinterpretasjon ved musikkhøyskolene i Malmö, Lübeck og Piteå.

Som solist har han holdt konserter i Norgen, Tyskland, Storbritannia og USA. Hjørnesten i hans repertoar er Olivier Messiaens samtlige orgelverk.

Utover arbeidet som musiker, er Jonas forsker innenfor fagene teologi, filosofi og kunst. Han har vært tilknyttet som doktorand ved Lunds universitets, Centrum för teologi och religionsvetenskap og forsker på forholdet mellom teologi og kultur, med hovedvekt på kunstmusikk. Fra våren 2014 gjennomfører Jonas ett treårig forskningsprosjekt, ved Uppsala universitet med fokus på tidsfilosofi­ og gestaltning i Messiaens orgelverk.

Festival for kirkemusikk