På Troen løs

På troen løs er en møterekke der biskop Halvor Nordhaug ønsker å slippe troen løs fra kirkens indre rom og utsette den for spørsmål, kritikk og forsvar. Denne kvelden er duket for meningsutveksling innenfra og utenfra kirken rundt spørsmål som: Er kirken kulturfiendtlig? Er kulturformidling et kirkelig oppdrag, og i så fall hvorfor? Har kulturen en egenverdi eller skal den være «oppbyggelig»? Og hvor går grensen for hvilke kulturuttrykk kirken kan romme?

Gjester: prest, salmedikter og forfatter Eyvind Skeie og journalist Hilde Sandvik.

Samtalen er en del av programmet for Bergen kirkeautunnale/Fagdagar for kunst og musikk i Bjørgvin bispedømme.

Festival for kirkemusikk