Bach Orgelmesse

Luther og billedkunsten, Luther og Bach

En konsertserie med to organister, vokale krefter og innlagt forelesning om billedkunst. Ivar Mæland trakterer kisteorgelet mens Kolbein Haga spiller på hovedorgelet. Gunnar Danbolt foreleser og vokalensemblet Cantores Octo synger Luthers koraler.

Bakteppet for prosjektet er jubileet for oppslaget av Martin Luthers teser på slottskirkedøren i Wittenberg 31. oktober 1517. Dertil relateres samtidens billedkunst, samtidens salmediktning og koralkomponering, Luthers “Deutsche Messe” og katekismesalmene. Dette er et vesentlig nav i Lutherdommen.

Bach skrev sitt orgelmusikktestamente over salmene fra Luthers salmemesse, “Deutsche Messe”, og til Luthers læresalmer, de såkalte katekismesalmene. Den tyske messen var enerådende i vårt land frem til Landstads messeordning og dels inn i vår egen tid. Bachs komponerte orgelkoralene for stort og lite orgel, og verket blir på folkemunne kalt Bachs store orgelmesse.

Rammeverket er den store, triple trinitariske doxologi: Preludium først og trippelfugen til sist. Fugen er til og med i Ess-dur, der tre-tallet går igjen i alt fra formale strukturer til toneartens tre fortegn.

Bach, Luther og billedkunsten er vesentlige for formidlingen av lutherdommens vesen. Luther har blitt oppfattet som kunstfiendtlig, men det motsatte var tilfellet. Trioen ønsker å bringe dette til torgs.

 

Gunnar Danbolt

 

Kolbein Haga – her ved orgelet i Martinikerk, Groningen
Lytt til Fuge i G, BWV 550 B her.

 

Ivar Mæland

 

Kolbein Haga – orgel
Ivar Mæland – orgel
Gunnar Danbolt – foredrag
Cantores Octo – sang

Cantores Octo
Thea Tank-Nielsen, Bodil Moss – sopran
Siri Fuglseth, Irene Winter – alt
Gisle Andersen, Hallgrim Hals – tenor
John-Erik Armelius, Joel Armelius – bass

 

 

Bergen domkirke
Lørdag 28. okt. kl. 15.00
Varighet 140 min. musikk, 30 min. foredrag
Bill. 200   Kjøp billetter

 

Festival for kirkemusikk