Festivalutstilling

Kirketekstiler

Bergen domkirkes sideskip omformes til et utstillingslokale der publikum får et tett møte med kirkens tekstiler. Utstillingen vil vise messehagler og andre liturgiske plagg fra etterreformatorisk tid frem til i dag. Den vil fortelle om tradisjon og utvikling av prestens messeklær, med bakgrunn i eldre og nyere kirketekstiler fra Bergen. Den vil i tillegg blikke fremover mot noe nytt, siden domkirken i Bergen akkurat nå har behov for nye kirketekstiler.

 

   

 

Kuratorer Anne Marta Hoff og Åse Eriksen

Bergen domkirke, sideskipet
Åpning onsdag 25. oktober kl. 18.30

Utstillingen er åpen før og etter arrangementer i domkirken, samt på dagtid torsdag 26. og fredag 27. oktober.

Gratis

Festival for kirkemusikk