Høsttreff – Ung kirkesang vest

Ung kirkesang er en organisasjon for barne- og ungdomskor i Den norske kirke og har over 8000 syngende medlemmer. Ung kirkesang vest består av Bjørgvin og Stavanger bispedømme, og har ca. 2300 medlemmer. Ung kirkesang har mange arrangement i løpet av året, både nasjonalt og regionalt, og høsttreffet er et fast møtepunkt for mange barnekor i Bjørgvin. Korene møtes lørdag formiddag og øver til felles konsert på ettermiddagen der korene synger hver for seg og sammen i felleskor.

 

 

Lokale kor fra Bjørgvin

Eirin Beate Åserud-Løvlid – dirigent for felleskor

 

Konsert i Nykirken
Lørdag 28. okt. kl. 16.00
Gratis inngang

 

Festival for kirkemusikk