Klokkespillkonserter fra Johanneskirken

Asbjørn Myksvoll, klokkenist

Johanneskirkens klokkespill ble innviet 17. mai 2014 og har siden det sendt mange fine klangfarger utover byen. Klokkespillet blir brukt flere ganger i uken ved konserter gudstjenester og kirkelige seremonier. Johanneskirkens kantor Asbjørn Myksvoll har fullført en 2-årig utdannelse i faget, og kan nå smykke seg med tittelen «klokkenist».

I forbindelse med årets Autunnale spiller han 3 konserter med variert program.

 

   

 

Fredag 27. okt. kl. 16.00

Sam Gooderham
Carillon Jingl

Knut Vaage
The sound of the northern lights

Asbjørn Myksvoll
3 var. over Ein’ feste burg ist unser Gott

Matthias v.d. Gheyn
Preludium

Leen’t Hart
– Som den gyldne sol frembryder
– Har hånd du lagt på Herrens plov

Robert Kleinschmidt
Prelude in c-minor

Fr. Schubert
Mellemaktsmusikk nr. 3 av Rosamunde
Arr.: Per Rasmus Møller

E. De Vos
Sur le point

 

Lørdag 28. oktober kl. 12.00

Robert Kleinschmidt
Preludium

Robert De Visa
Suite in D-minor
– Prelude
– Allemande
– Menuett

Macel Albeniz
Prelude

Erik Satie
«Gnossienne»

Samuel Barber
Allegro

Robert Kleinschmidt
«Festival ut all the bells»

 

Søndag 29. okt. kl. 12.30

Improvisasjoner over dagens salmer m.m.

 

Johanneskirken
Fredag 27. oktober kl 16.00
Lørdag 28. oktober kl 12.00
Søndag 29.oktober kl 12.30

Gratis

Festival for kirkemusikk