Luther øre

Hvorfor jeg er litt redd religion?

Sosiolog og komiker Harald Eia er gjest hos biskop Halvor Nordhaug i samtaleserien Luther øre, som er et samarbeid mellom Bjørgvin bispedømme og Litteraturhuset i Bergen.

Bakgrunnen for samtalen er bla.a. Eias påstand «Mennesker i de mest sekulære landene klarer seg bra og er svært så lykkelige», som fremkom i en debatt mellom Harald Eia og redaktør Vebjørn Selbekk.

Eia hevder også at opplysningstiden innførte minst to helt nye lykkebringende tenkemåter som ikke står på skuldrene til kristendommen, men snarere skyver den bort.

Eia ser frem til en åpnende samtale omkring kristendom og reformasjon, der vi fornemmer bevegelse i deltagernes sinn, og ikke en stillingskrig.

Litteraturhuset
Fredag 27. oktober, kl. 19.30
Bill. 85/55   Kjøp billetter

I samarbeid med Bjørgvin bispedøme og Litteraturhuset


 

Festival for kirkemusikk