Palestrina Missa Papae Marcelli

Motreformasjon! Pavekirkens musikalske svar på reformasjonen

1545-1563 avholdt den katolske kirke 25 økumeniske møter som til sammen utgjorde Tridentinerkonsilet, den katolske kirkens motreformasjon. Her ble bl.a. bruk av flerstemt musikk i kirken diskutert. Et sentralt anliggende, var om den polyfone musikken med sine mange, imiterende stemmer, kom i veien for tekstforståelsen. Utover 1500-tallet ble ønsket om å oppfatte det tekstlige innholdet mer og mer styrende for musikken, som i sin tur gav utslag i ulike måter å komponere på. I sin mest ekstreme form ble teksten rett og slett skrevet under en lang tone i alle stemmer, og deklamert i språkets egen rytme. Denne stilen ble kalt falsobordone, og var så enkel og repetitiv i sin utforming at den åpnet for betydelig frihet i utførelsen, inkludert virtuose variasjoner.

Currentes ble etablert i 2006 av kunstnerisk leder Jostein Gundersen. Ensemblet har konsertert i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Tsjekkia, Portugal og Italia. Currentes’ kunstneriske mål er å utforske, og skape, nye modeller for uttrykk. Ensemblet spesialiserer seg i polyfon musikk fra sen middelalder og renessanse, og deres interesse for nye former har ledet til samarbeid med komponister som Eivind Buene, Morten Eide Pedersen, Ruben S. Gjertsen og Alwynne Pritchard.

Cantores Octo er et nystartet vokalensemble som består av åtte sangere. Oktettens mål er å være en arena for utøvende klassisk sang på høyt nivå. Sangerne er rekruttert fra to av Bergens ledende kirkekor: Collegiûm Mûsicûms kor og Bergen Domkor. Oktetten gir konserter og påtar seg sangoppdrag, og deres repertoar spenner fra tidlig musikk og klassiske sanger, via folkemusikk til lettere verdslige sanger. Oktetten har siden stiftelsen i 2016 rukket å ha en rekke konserter, bl.a. i Håkonshallen og Korskirken, og har sunget ved diverse tilstelninger i Bergen og omegn.

I denne konserten hører vi deler av Missa Papae Marcelli, sammen med falsobordoni av Giovanni Battista Bovicelli, med rikt ornamenterte variasjoner, laget av både Bovicelli og av utøverne.

 

 

Currentes
Ingvill Mjeldheim Holter – sopran
Jostein Gundersen – blokkfløyte
Thor-Harald Johnsen – lutt
Sigurd Melvær Øgaard – orgel

Vokalensemblet Cantores Octo
Thea Tank-Nielsen, Bodil Moss – sopran
Tine Fuglseth, Irene Winter – alt
Gisle Andersen, Øyvind Hafell – tenor
John-Erik Armelius, Joel Armelius – bass

 

Mariakirken
Torsdag 26. okt. kl. 21.00
Varighet 60 min
Bill. 150   Kjøp billetter

 

Festival for kirkemusikk