SMALPRAT

Ny kirkemusikk, bekreftende eller utfordrende?
Samtale

Torsdag 24. september kl 14.30
Centralkirken (ved Fløybanen)
Gratis entré

 

 

Nils Henrik Asheim reflekterer over ulik praksis innen ny og eksperimentell musikk i kirken i Norge og internasjonalt, bruker noen av sine egne prosjekter til å belyse bl.a. forholdet mellom kunst og rituale, opplevelse og deltakelse, og inviterer til samtale. Vi trekker noen historiske linjer fra 1950-tallet og til nå, ser på hvilke faser den liturgiske musikken og konsertmusikken i kirken har vært igjennom, og diskuterer hvilken rolle musikken har og kan ha i kirken idag. Vi ser også på hvilke ressurser kirken selv forvalter, hvilke muligheter som åpner seg når nye musikermiljø mer og mer ønsker å benytte kirkens rom, og hva som skjer når praksis utvides med visuelle og sceniske uttrykk.

 

Nils Henrik Asheim – Foto: Line Owren

Nils Henrik Asheim (f.1960) studerte kirkemusikk ved Norges Musikkhøgskole før han valgte å vie seg i større grad til komposisjon. De siste par tiårene har han vært mer og mer aktiv som konsertorganist, og er først og fremst kjent for å bruke orgelet som improvisasjons-instrument i ulike sammensetninger, både med opplesere, vokalister og andre musikere. Som komponist har han realisert en rekke verk for kirkerom, bl.a. kirkeoperaen «Martin Luther Kings Himmelferd» og «Salmenes Bok» for kor og to orgler. Han har også vært aktiv som pedagog på kurs i improvisasjon på ulike alderstrinn.

 

Smalprat, det tidligere «faglig forum», er nyMusikk Bergens serie med foredrag, samtaler og diskusjoner. Komponister og lydkunstnere blir invitert til å fortelle om arbeidet sitt, og delta i foredrag og diskusjoner rundt ny musikk.

Denne utgaven av Smalprat arrangeres i samarbeid med fagdag for kirkemusikere, i regi av kirkemusikkutvalget i Bjørgvin bispedømme.

 

 

 

 

Festival for kirkemusikk