TIDEBØNNER

Praktisk innføring i tidebønnsang ved Øystein Skullerud, kantor i Bømlo

Torsdag 24. september kl 18.00
Centralkirken (ved Fløybanen)
Gratis entré

 

Tidebønn er bønn gjennom dagens timer. Bønne- og arbeidsfellesskapet Kirkelig Fornyelse ga i 2017 ut en økumenisk tidebønnbok. Nå foreligger den i en mindre utgave, utgitt av ”Norsk tidebønn 2017” på Cantando musikkforlag.

 

Øystein Skullerud – Foto: Trygve Leigland

 

Siden «Norsk Tidebønn» kom ut i 1948 har det i lengre tid vært ønske om å gjøre tidebønnen tilgjengelig for nye generasjoner med bl.a. et mer moderne språk. I 2017 kom det en norsk tidebønnbok basert på bibeloversettelsen fra 2011, med bønner for dagens ulike tider, ukens dager og kirkeårets viktigste fester. Nå foreligger denne boken i en forenklet utgave med fire bønner for hver av ukens dager (morgenbønn, middagsbønn, aftensang og kveldsbønn).

I Agnar Sandviks bok var det forutsatt at alt skulle leses (også hymnene!). Her er det lagt til rette for at alle bønnene skal kunne synges på gregorianske melodier. Det aller meste av noter er gjengitt både med kvadratnotasjon og moderne notasjon.

Boken inneholder en innledning som gir veiledning om praktisk gjennomføring av tidebønn, og et tillegg som gir en kortfattet innføring i gregoriansk notasjon og syngemåte.

Festival for kirkemusikk